Daily Archives: October 12, 2015

VIETSTAR MEDIA: “CÂU CHUYỆN TRONG NGÀY”

CALIFORNIA “ÂN XÁ” CHO KẺ NGHÈO BỊ PHẠT GIAO THÔNG Sacranmento Bee News / Một bản tin “vui” đăng trên nhật báo Sacranmento Bee, Chính quyền California đang lập ra một chương trình ân xá cho những cư dân nào … Continue reading

Posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Hoa Kỳ | 1 Comment

QUÊN LÃNG…

 QUÊN LÃNG… • Một người thì thầm: “Cuộc sống ơi, sao không nói gì với tôi?”. Và một chú sáo cất tiếng hót. Đó chẳng phải là tiếng nói của cuộc sống sao? Nhưng anh ta không nghe thấy. • … Continue reading

Posted in 0 - Uncategorized | Leave a comment