So Sánh… Tunisie rất khác Việt Nam

940482_1_tunisia_standard

So Sánh… Tunisie rất khác Việt Nam

(Nobel Hoà bình 2015 và Bộ bốn Tunisie)

Tunisie bị Pháp bảo hộ năm 1881. Du kích chiến chống thực dân bùng nổ từ năm 1952 nhưng đến năm 1954 Tổng thống Pierre Mendès-France đã cho quốc gia này tự trị nội bộ và độc lập được trao trả năm 1956.

Cộng đồng lưu vong Tunisie hình thành qua chống đối những thể chế độc tài bản xứ. Nó tương đối thống nhất. Ngoài ra, các thành phần khác chính kiến quốc nội chọn quê hương làm địa bàn hoạt động. Dẫu là di dân hay tỵ nạn, dẫu là công nhân hay trí thức, họ đều cùng có một uớc vọng là xây dựng đất nước dân chủ, bình đẳng, phú cường. Họ phối hợp hành động trên cùng một chiến tuyến. Phương châm và kế hoạch có tính chất toàn cục được minh định rõ rệt. Mục tiêu chủ yếu được xác định rõ ràng và sự sắp xếp các lực lượng đấu tranh xã hội-chính trị cũng dần dà tiến được đến mức khá hợp lý.

Phía chính phủ dân cử trung ương thì biết cách hành xử có phần tự chế và biết lắng nghe tiếng nói đối lập. Bộ bốn nhận giải Nobel Hoà bình năm nay chủ động giữ vai trò chất xúc tác và chất keo gắn. Khởi đầu từ năm unnamed 2013, do Công đoàn UGTT thúc đẩy và được giới chủ nhân, giới luật sư và hiệp hội nhân quyền tiếp trợ, quá trình đối thoại trực tiếp đưa đất nước ra khỏi tình trạng phân liệt chính trị, chữa cho quốc gia khỏi bệnh bại liệt cơ chế qua bắt buộc giai cấp islamite cầm quyền phải nói chuyện xây dựng với tập thể chống báng.

Đối thoại thay vì Bạo lực là con đường Tunisie định đi tiếp trong tương lai. Đó là toa thuốc cải tổ chính trị. “Đó là sinh lộ thoả thuận“, theo lời Tổng thống tại chức Béji Caid Essebi khi tiếp nhận tin mừng về Giải Nobel Hoà bình.

 Tunisie chỉ chống Pháp có hai ba năm thì giành được độc lập. Không có đồng minh nào đứng sau lưng để cung cấp B40 hay Mig 21. Không có chủ thuyết chính trị ngoại lai nào được áp dụng.

Chế độ độc tài toàn trị hậu thực dân bị thanh toán qua một quá trình đấu tranh gian khổ và kiên cường, khởi thủy của một mùa cách mạng toàn vùng bắc Phi để rồi cuối cùng một chính phủ dân cử ra đời, một chính phủ biết chấp nhận đối lập và biết lắng nghe tiếng nói khác chính kiến.

Cộng đồng lưu vong Tunisie ước chừng đông bằng nửa cộng đồng tỵ nạn Việt Nam. Nó hợp tác với phong trào đối kháng quốc nội qua một chiến lược nhất quán. Nó có những lãnh tụ được tập thể tín nhiệm. Cho nên tiến trình dấn thân của bộ bốn Tunisie tuy chỉ kéo dài mới có hai năm mà đã được quốc tế đánh giá cao, mà có lẽ tuyệt đỉnh của sự đánh giá này là giải Nobel Hoà bình 2015.

 Ủy ban phát giải nhấn mạnh Tunisie đã đi qua một đoạn đường thương khó gian truân để trở thành quốc gia duy nhất trong khối Mùa xuân Ả rập xây dựng thành công nền dân chủ. Ủy ban bày tỏ niềm hoài vọng rằng Tunisie sẽ tạo can trường cho các quốc gia khác. Ủy ban không nói ra nhưng không ai là không hiểu rằng trong số những quốc gia bất hạnh có Việt Nam.
Phan Nguyên Luân… thực hiện
This entry was posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Góc Chính Trị. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s