Tìm Bạn/Liên Lạc Bạn

Tôi, Phan Long Hưng… muốn kiếm bạn học tên là NGUYỄN N. KIỀU, nam sinhcùng lớp 10C4, Nguyễn Huệ, Tuy Hòa, Phú Yên trong niên khóa 1979-1982. Trước đây ở Tuy Hòa nhà có máy xay gạo. Nếu ai biết Nguyễn N. Kiều ở đâu, xin liên lạc dùm email: chrisvietstar@gmail.com hay số phone 714-624-0606. Thành Tâm Cảm Ơn !!!

This entry was posted in 1- Sinh Hoạt Đồng Hương Phú Yên, S/H Đồng Hương - Tìm Bạn/Liên Lạc Bạn. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s