LUCKY… HƯNG (rèo)… CHRIS PHAN !!

12079219_1165573380137470_6780878529892798280_nXin tự giới thiệu, tôi là một học sinh cũng là một thành viên của băng đảng 9B trường trung học Bồ Đề, tại Tuy Hòa, Phú Yên. Tôi xin thoát ly ra khỏi băng đảng hoài mà không ai chấp nhận, nên tôi phải đành liều sống liều chết ở lại với băng đảng này. Hy vọng, “chúng sinh” đừng phụ lòng “can trường” của Hưng (rèo)…. nghen ! xin đa tạ!

Dưới đây là hình ảnh rất “riêng tư” của Hưng (rèo), xin posted lên đây để tất cả những thành viên trong băng đảng 9B Bồ Đề thấy mà nhận diện, ra đường nhường xe, tránh chỗ cho mình nghen… xin đa tạ (tiếp)….

12079219_1165573380137470_6780878529892798280_n

12111980_1165572423470899_2754059002867373878_n

12079468_1165346076826867_7780845592008711661_n

12096069_1165580796803395_5931372876132275145_n

12074812_1165572770137531_5877597194378986220_n

 

 

 

 

This entry was posted in 4- Bạn 9B/Bồ Đề, Bạn 9B/Bồ Đề - HÌnh Ảnh. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s