NỤ CƯỜI CHIA SẺ…. (HẬM HỰC)

11692594_1559521824287298_5404519855622932610_nTín (cọ) khoe với Minh (con) và Quỳnh Tô thời vàng son lấy tuổi giả của Trí (cận) ra Bắc thi chạy Việt giả:
– hai thằng tụi mày lúc đó nhí nhóc nhất lớp, không biết tao chạy nước rút nổi tiếng đại diện cho tỉnh Phú Khánh… Lúc đó tao đang chạy hết cở thợ mộc, mấy em Hà nội địa tao… quá trời trời”

Minh (con) và Quỳnh Tô chóc mỏ lên nghe đã tai, xong hỏi dồn:
– Rồi sau đó mày có giựt giải không? có em nào chết vì mày không? nói ú ớ tù tơ câu giờ mệt quá,… mà mấy em Hà nội bóc lửa không???

Tin (cọ) rút trong túi điếu thuốc, đốt xong hút một hơi sâu… kể tiếp:
– Hai tụi mày còn nhí quá hỏi chuyện trai gái làm gì… nhưng thật ra tao không nhớ, Chỉ biết rằng tao chạy một lúc, khi tỉnh lại, ta đã thấy mình ở trong bệnh viện rồi….

Minh (con) và Quỳnh Tô nhìn nhau, hậm hực cùng lên tiếng:
– “Con bà nó! vậy mà nãy giờ hai tụi mình chóc mỏ lên nghe, nuốt nước miếng ừng ực, khô cả họng… ”

(hết lời dẫn)

This entry was posted in 4- Bạn 9B/Bồ Đề, Bạn 9B/Bồ Đề - Chọc Quê. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s