Video & Hình Ảnh CÁC ĐẠI HỘI CỰU HỌC SINH PHÚ YÊN HẢI NGOẠI…

CỰU HỌC SINH PHÚ YÊN (KỲ 2) -2011  HỌP MẶT SAN JOSE

CỰU HỌC SINH PHÚ YÊN (KỲ 3) -2012  HỌP MẶT HOUSTON

CỰU HỌC SINH PHÚ YÊN (KỲ 4) – 2013  HỌP MẶT LITTLE SAIGON

CỰU HỌC SINH PHÚ YÊN (KỲ 5) – 2015  HỌP MẶT LOUSIANA

TRẠI HÈ ĐỒNG HƯƠNG PHÚ YÊN

TÂN XUÂN QUÝ TỴ ĐỒNG HƯƠNG PHÚ YÊN HOUSTON

——————————————————————————–

HÌNH ẢNH QUÝ THẦY CÔ VÀ CỰU HỌC SINH NGUYỄN HUỆ

Hop Mat Cuu Hoc Sinh Phu Yen 4
Picture11Picture13

Picture6Picture500Picture5Hop Mat Cuu Hoc Sinh Phu Yen-22

Tim Ve To Am

This entry was posted in 1- Sinh Hoạt Đồng Hương Phú Yên, S/H Đồng Hương - Bạn Hữu Phú Yên Đó Đây. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s