ĐẶNG CHÍ HÙNG với chương trình ĐÁP LỜI SÔNG NÚI….

 

https://www.facebook.com/vietnamCH/videos/1036958359650206/?pnref=story

This entry was posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - BÌnh Luận, Tin Tức - Góc Chính Trị. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s