Phóng Sự Hình: “SINH HOẠT CỰU HỌC SINH TRƯỜNG ĐỨC TRÍ, TUY HÒA-PHÚ YÊN”

a_Tanya_s_Speech_Image Dancing_2 Dancing_6 Dancing_7 DSC_6600 DSC_6630 DSC_6685 DSC_6830 DSC_6833_David DSC_6850 DSC_6994 DSC_7015  DSC-15 DSC-21 DSC-85  DSC-113 DSC-158 DSC-217 DSC-300 DSC-310 DSC-322 DSC-398 DSC-415 DSC-417 DSC-459 DSC-469 DSC-582 DSC-591 DSC-593 DSC04191 DSC04349 DSC04373 DSC04374 DSC04404 DSC04406 DSC04433 Duc_Tri_Tuy_hoa_-23- Duc_Tri_Tuy_hoa_-72- Duc_Tri_Tuy_hoa_-84- Duc_Tri_Tuy_hoa_-213- Duc_Tri_Tuy_hoa_-216- Duc_Tri_Tuy_hoa_-226- Duc_Tri_Tuy_hoa_-273- IMG_8021 IMG_8029 IMG_8035 IMG_8036  Kristal_5  Resized_3 Resized_906904_10202532067524131_1289112297_o Resized_1531553_10202532056403853_1778786876_o Resized_D7K_8232 Resized_D7K_8242 Resized_D7K_8287 Resized_D7K_8312 Resized_DSC_6842 Resized_P1150294 Resized_P1150296 Resized_P1150349 Resized_P1150354 Resized_P1150362 Tanya_-_Dancers_5 Tanya-6 THDT_Countdown__-165- THDT_Countdown__-167- THDT_Countdown__-211- THDT_Countdown__-246-DSC-106DSC-349DSC-367DSC-536DSC-546IMG_8065

This entry was posted in 1- Sinh Hoạt Đồng Hương Phú Yên, S/H Đồng Hương - Bài Viết Sinh Hoạt, S/H Đồng Hương - Bạn Hữu Phú Yên Đó Đây. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s