PHÓNG SỰ TẾT TRUNG THU CỘNG ĐỒNG VIỆT TẠI JACKSONVILLE, FLORIDA – USA

Thế Dương thực hiện chương trình phóng sự

TẾT TRUNG THU 2015 , TẠI JACKSONVILLE, FLORIDA..

This entry was posted in 2A- Phú Yên Ơi, Thế Dương & Bạn Hữu, Tin Tức - Cộng Đồng. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s