VÒNG TAY YÊU THƯƠNG… CHIA SẺ !

unnamed

Thầy Trần Văn Đô gởi cho anh chị Nhượng Đặng

Đây là hình ảnh & video Đó chuyển tiền đến Thầy Cô Nguyễn-Chút Cúc  từ Thầy Giang gửi từ Danmark về giúp bạn đồng nghiệp Nguyễn-Huệ Tuy-Hoà đang gặp khó khăn trong cuộc sống .

Trước đây 2013 tôi qua Mỹ và cũng được gia -đình Cô Vũ-trí-Phú ở Sanjose gửi ủng hô Thầy Cô Nguyễn-Chút 150 usd . Nhân chuyển hoàn cảnh gia-đình Thầy Chút đến Thầy Giang , tiện Đó chuyển đến Nhượng-Phước để xem & có thế Share để những đồng môn Nguyễn-Huệ cùng các Thầy Cô cùng thời với Thầy Chút Cô Cúc được biết . Cám-ơn Nhượng-Phước đã chuyển cho mình rất nhiều tin tức về gia-đình Nguyễn-Huệ cũng như các tin rất hưu ích trong cuộc sống .

Thành thật cảm-ơn and Good Bye for now .

unnamed (2)

unnamed (1)

This entry was posted in 2- Thông Báo, Thông Báo - C/T Từ Thiện. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s