TRẢ LẠI EM YÊU…. (thơ của TMV – Tuy Hòa)

000

TRẢ LẠI EM YÊU

Trả lại Em yêu !
Đường dài NGUYỄN HUỆ
Đường nhỏ cô liêu
Ngày nào cũng thế !

Chỉ một cuốn tập
Nhét vội túi quần
Còng lưng xe đạp
Cà tàng mõi chân

Con đường DUY TÂN
Nằm câm lỡ lói
Đêm xuống ngại ngần
Đầy tràn bóng tối !

Và đường HOÀNG DIỆU
Đầy lá PHƯỢNG bay
Tóc dài làm Điệu
Húi cua Hao Gầy !

Trả lại Em yêu
Đêm thâu ĐỘC LẬP
Hoang phế rong rêu
Cuộc tình khuất lấp !

Trả lại cho Em
Đường xưa thay lá
PHỐ THỊ tiễn EM
Về nơi xứ lạ

Chiều nay trở lại
Chợt nhớ nghìn trùng
Người ra đi mãi
Tôi còn mông lung !

TMV – Còn một chút gì để nhớ để quên

 

This entry was posted in 1- Sinh Hoạt Đồng Hương Phú Yên, S/H Đồng Hương - Bài Viết Sinh Hoạt. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s