NGÔN NGỮ PHONG PHÚ CỦA DÂN TỘC LẠC VIỆT…

20140509100432-ae4a9f65-cu_s9999x410

Nói Lái 

– Nghệ sĩ tránh ăn cá kho vì sợ khó ca.
– Người gian không thích sấm, người dâm không thích sáng.
– Làm dấm thì chua mà làm chúa thì dâm.
– Người nhiều mộng vào đời để rồi mời nhiều người vào động….
– Nhà vua khi ngồi trên ngai là khi ngài trên ngôi.
– Không nên giỡn quá lố trong ngày giỗ quá lớn.
– Có những người chỉ đi mưa mà chưa đi Mỹ.
– Các cô thích anh chàng ngông mà không thích anh chồng ngang.
– Da nhăn thì kéo, da nhéo thì căng.
– Ở VN tham nhũng sống trên thảm nhung và mọi người giành nhau làm giàu nhanh.
– Cây sầu đông mọc ở đồng sâu hay ở đầu sông.
– Say để đỡ nhớ ngày xưa và đỡ ngứa nhờ say.
– Chơi hụi thì chết Chơi hết thì trụi.
– Người lao động bao giờ cũng thiệt thòi so với người linh động, thí dụ như:
– Người lao động cầu kinh còn người linh động cầu cao.
– Người lao động làm lính còn người linh động làm láo.
– Người lao động hay bịnh còn người linh động hay bạo.
– Người lao động cầm đinh còn người linh động cầm đao.
– Tình em theo đám mây đen vì mình em theo đám Tây đen.
– Không phải ăn cơm chay là thành thiền và ăn cơm chiên là thành thày.
– Người già ngồi câu còn người giầu ngồi ca.
– Nhiều người năng làm việc thiện mà không thiên làm việc nặng.
– Cái gì thẳng thì không cong còn cái gì thỏng thì không căng.
– Tình chan chứa là tình chưa chán.
– Nhiều cô gái ngây thơ ôm mộng ban đầu để rồi ôm bầu đang mộng.
– Từ đâu có chữ đầu tư?
– Đàn ông có người trên răng dưới dế và có người trên dê dưới rắn.
– Thà ăn cháo với muối còn hơn ăn chuối với máu.
– Điếc không sợ súng mà Đúng không sợ xiết.
– Người có lông mép thường có mông lép.
– Có nhiều người Mỹ lai gốc Á hơn người Mã Lai gốc Ý.
– Vợ chồng vô sinh khi vợ đã tắt đường kinh hay chồng đã cắt đường tinh
– Thầy tu thù Tây vì thằng Tây giết thầy tăng.
– Chuyện đau lòng nghĩ đến lại long đầu.
– Tâm không đầy như Tây không Đầm.
– Củ không đứng vì cứng không đủ
– Người Bắc nói “đang đi trên đường” thì người Nam nói “đương đi trên đàng”
– Người Bắc nói “hợp nhãn” thì người Nam nói “hạp nhỡn”
– Người đầy bạo tính thích người tình bạo đấy.
– Người bí ẩn thường có ý bẩn
– Có thánh tâm thì không có tánh thâm
– Lời tạ từ của lính trong lời tự tình của lá
– Dù chết không tấm hình nhưng tình không chấm hết

PHAN NGUYÊN LUÂN… sưu tập và thực hiện

chat 1

baodong_d96cf

This entry was posted in 6- Văn Học, Thơ Văn Trào Phúng. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s