Phụ nữ Việt Nam …

https://loanguyenson.files.wordpress.com/2012/07/mg_5911.jpg
https://loanguyenson.files.wordpress.com/2012/07/img_5887s.jpg
https://loanguyenson.files.wordpress.com/2012/07/img_5888.jpg
https://loanguyenson.files.wordpress.com/2012/07/mg_5916.jpg
https://loanguyenson.files.wordpress.com/2015/06/mg_5854noi-dau-hoa-binh.jpg
Trăng viễn xứ. Tranh sơn dầu 90cmx80cm
10 Xuan roi vang bo. Tranh son dau 70cmx90cm by Nguyenson
Bai ca Que Huong Tranh son dau 70cmx90cm by Nguyenson
https://loanguyenson.files.wordpress.com/2012/07/mg_5917.jpg
https://loanguyenson.files.wordpress.com/2012/07/mg_5857.jpg
https://loanguyenson.files.wordpress.com/2012/07/img_5886.jpg
Thiếu nữ đàn. Tranh sơn dầu trên bố by Nguyễn Sơn
Còn nắng trên đồi. Tranh sơn dầu trên bố 90cmx100cm by Nguyễn Sơn
Hop tau Que Huong con do
Ngày Hè công viên dưới trăng
Một thoáng hương xưa. Tranh sơn dầu 90cmx70cm by Nguyễn Sơn
Ngóng chờ. Tranh sơn dầu trên bố by Nguyễn Sơn

This entry was posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - HÌnh đẹp. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s