NGƯ DÂN ĐỒNG NAI SỐNG KHÓ KHĂN NGHỀ CHÀI LƯỚI !!!

hqdefault 1-431152-1368792411_500x0

TẠP GHI TRUYỀN THANH TỪ QUÊ NHÀ RA HẢI NGOẠI…

do CHRIS PHAN… thực hiên

(mỗi thứ ba hằng tuần trên VietStarOnline.com)

This entry was posted in Tạp Ký Truyền Thanh. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s