Mùa Xuân Rợp Bóng Hoa Cờ

 

140925002

 

Mẹ Việt Nam ơi!

 • Xuân nầy đến nữa đã bao xuân?
 • Trên nẻo tha hương bước ngập ngừng
 • Con bỗng thấy hồn se sắc lại
 • Trông về cố quốc nhớ bâng khuâng!

Mẹ Việt Nam ơi!

 • Xuân bao mùa nắng úa hoa rơi
 • Mắt mẹ lệ tuôn tắt tiếng cười
 • Từ dạo giặc Hồ về nhuộm đỏ
 • Bảy lăm năm ấy buồn khôn nguôi.

Mẹ Việt Nam ơi!

 • Xuân nầy thắp sáng đến ngàn sau
 • Chính nghĩa bừng lên quét sạch màu
 • Cờ đỏ giặc Hồ quân phản quốc
 • Gieo bao tang tóc kết thương đau.

Tổ quốc Việt Nam ơi!

 • Cờ vàng rợp bóng dậy quê hương
 • Dân tộc vùng lên quét sạch phường
 • Qủy đỏ giặc Hồ, loài khát máu
 • Sang trang sử mới, khép đau thương.

 

Trúc Giang

This entry was posted in 1- Sinh Hoạt Đồng Hương Phú Yên, 6- Văn Học, S/H Đồng Hương - Bài Viết Sinh Hoạt, Thơ Xưa Và Nay. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s