BIẾT MÂY MẤY TẦNG ???

Ngỡ ngàng ngắm ảnh mây hình thù lạ lùng
Mây “tạo hình” như đĩa bay của người ngoài hành tinh (UFO) – Ảnh: Corbis
Ngỡ ngàng ngắm ảnh mây hình thù lạ lùng
Mây “vảy rồng” (trong khí tượng học gọi là mây Mammatus) – Ảnh: GettyImages
Ngỡ ngàng ngắm ảnh mây hình thù lạ lùng
Mây “chiếc nhẫn” – Ảnh: Reuters
Ngỡ ngàng ngắm ảnh mây hình thù lạ lùng
Mây cuộn sóng (Undulatus asperatus) – Ảnh: Alarmy
Ngỡ ngàng ngắm ảnh mây hình thù lạ lùng
Mây xà cừ – Ảnh: Getty Images
Ngỡ ngàng ngắm ảnh mây hình thù lạ lùng
Lỗ mây (Fallstreak Hole) – Ảnh: Alamy
Ngỡ ngàng ngắm ảnh mây hình thù lạ lùng
“Phố mây” – Ảnh: Alamy
Ngỡ ngàng ngắm ảnh mây hình thù lạ lùng
Mây cuộn – Ảnh: Getty Images
Ngỡ ngàng ngắm ảnh mây hình thù lạ lùng
Mây sóng thần (mây sóng Kelvin-Helmholtz) – Ảnh: Getty Images
Ngỡ ngàng ngắm ảnh mây hình thù lạ lùng
Mây dạ quang – Ảnh: Getty Images
This entry was posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - HÌnh đẹp. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s