CHUỘT CỐNG NÀO CŨNG LÀ CHUỘT CỐNG!!! TRỌNG HAY DŨNG ĐỀU GIỐNG NHAU…

site-big

NGUYỄN TẤN DŨNG CHUẨN BỊ BƯỚC ĐI THEO CON ĐƯỜNG CỦA VÕ NGUYÊN GIÁP! TRỞ VỀ LÀM BỘ TRƯỞNG “ĐẶT VÒNG” !!!

Sau khi kết quả bầu bán của Đại Hội Đảng được công bố, tạp chí The Economist của Mỹ ngày 30.1.2016 đã đăng ở trang nhất một bài có đề tựa “A colourful prime minister goes, as the grey men stay” (Một thủ tướng hoa mỹ ra đi, những người u ám ở lại). Viết như thế là chẳng hiểu gì cộng sản cả!

Người Pháp nói Un communiste vaut l’autre”, tức tên cộng sản nào cũng gióng nhau. Tại sao?

Tại vì tất cả các đảng viên cộng sản đều kết hợp và hoạt động theo nguyên tắc TẬP THỂ LÃNH ĐẠO, CÁ NHÂN PHỤ TRÁCH.

1.- “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” là gì?

Đảng Cộng Sản quan niệm quyền lực tối cao của Nhà nước không tập trung về một người nhất định mà thông qua NHÓM. Người nào hành động sai với đường lối hay quyết định của nhóm, nhất là theo cá nhân chủ nghĩa, sẽ bị loại ra ngay và có khi còn bị trừng trị rất nặng. Nhóm cao nhất là Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng và Bộ Chính Trị. Đường lối hay quyết định của Nhóm thường được ấn định dưới hình thức NGHỊ QUYẾT. Cả Nguyễn Phú Trọng lẫn Nguyễn Tấn Dũng, một khi đã vào Đảng đều phải tôn trọng nguyên tắc đó, không ai được có chủ trương hay đường lối riêng.

Điều lệ của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã ghi rất rõ:

Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh…”

Điều 9 của bản Điều lệ quy định:

Tổ chức đảng và đảng viên phải chấp hành nghị quyết của Đảng. Thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức, các tổ chức trong toàn Đảng phục tùng Đại hội đại biểu toàn quốc và Ban Chấp hành Trung ương.”

Không phải chỉ trong Đảng mà trong chính phủ, nguyên tắc tập thể lãnh đạo cũng được áp dụng. Điều 95 Hiến Pháp 2013 cũng quy định rằng “Chính phủ làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số.”

Trong hội đồng chính phủ, Chủ Tịch Nước cũng như Thủ Tướng đều không có quyền quyết định tối hậu như trong chế độ tư bản. Mọi quyết định đều phải được đưa ra hội đồng biểu quyết theo đa số. 

sotaidungvstrong2.- Người lãnh đạo chỉ là phát ngôn viên

Năm 2014, khi đến dự Hội Nghị ASEAN tại Philippines, trong cuộc họp báo ngày 22.5.2014 về tình hình Biển Đông, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: “Chúng tôi luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó“.

Ngày 15.10.2014 tại Viện Körber ở Berlin, Đức, Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố:Chúng tôi tin rằng nhân quyền, tự do, dân chủ là xu hướng không thể đảo ngược và là đòi hỏi khách quan của xã hội loài người. VN không phải ngoại lệ, không đứng ngoài xu thế này.”

Phải chăng Nguyễn Tấn Dũng là người chủ trương thực hiện dân chủ và quyết tâm bảo vệ đất và biển của Việt Nam?

Hoàn toàn không phải như vậy. Trong chế độ cộng sản, những lời phát biểu nói trên không phải là quan điểm của riêng Nguyễn Tấn Dũng, mà làCHIÊU BÀI của hội đồng chính phủ và Đảng CSVN, còn Nguyễn Tấn Dũng chỉ là phát ngôn viên, vì theo nguyên tắc TẬP THỂ LÃNH ĐẠO, Nguyễn Tấn Dũng không có quyền có quan điểm hay đường lối cá nhân.

CHỐNG ĐẢNG BỊ PHẠT NHƯ THẾ NÀO?

Qua một lịch sử kéo dài 82 năm, chắc chắn có rất nhiều vụ án “phản đảng” hay “xét lại” đã xảy ra và đã bị trừng phạt. Trong phạm vi bài này, chúng tôi xin kể lại một vụ án diễn hình để làm thí dụ, đó là vụ án Võ Nguyên Giáp.

Tại đại hội lần thứ 20 Đảng Cộng sản Liên Xô, Khrushchyov đọc báo cáo về sự sùng bái cá nhân của I.V. Stalin và chủ trương “Các nước không cùng lập trường chính trị có thể sống chung“. Đường lối này bị Mao Trạch Đông chống lại và gọi đó là “Chủ nghĩa Xét lại“.

Tại Việt Nam năm 1967, khi Mỹ bắt đầu oanh tạc dữ dội miền Bắc, Võ Nguyên Giám và Trường Chinh cho rằng nếu phát động đấu tranh vũ trang sẽ khiến Hoa Kỳ nhảy vào trực tiếp tham chiến, khi đó chẳng những sẽ thất bại mà còn làm mất lòng Liên Xô. Nhóm Lê Duẫn và Nguyễn Chí Thanh coi Võ Nguyên Giáp và Trường Chinh theo “Chủ nghĩa xét lại” của Liên Xô. Trường Chinh quay về với nhóm Lê Duẫn. Lê Duẫn liền đưa Nghị Quyết Hội nghị Trung Ương 9 vào tháng 12 năm 1963 ra để hạch tội. Nghị quyết này xác định lập trường đứng về phía Trung Quốc của Đảng CSVN, lên án “chủ nghĩa xét lại Khrushchyov”, và đẩy mạnh công cuộc đấu tranh bằng vũ lực ở miền Nam. Lê Duẫn cho rằng Võ Nguyên Giáp đã phản Đảng, vi phạm Nghị Quyết 9. Vụ án có tên chính thức là “Vụ án Tổ chức chống đảng, chống nhà nước ta, đi theo chủ nghĩa xét lại hiện đại và làm tình báo cho nước ngoài.”.

Khởi đầu Võ Nguyên Giáp bị cất chức Tổng Tư Lệnh Quân Đội, rồi mất chức Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng, được đưa đi Hungary dưỡng bệnh, mất chức Ủy Viên Bộ Chính Trị và bị hạ nhục bằng cách cho làm Chủ Tịch Ủy Ban Quốc Gia Dân Số và Sinh Đẻ Có Kế Hoạch.

Trong hai năm 1967 và 1968, đã có tất cả 42 người thuộc phe Võ Nguyên Giáp bị bắt vì tội “theo chủ nghĩa xét lại” và “thân Liên Xô”. Các bị cáo không hề bị đưa ra tòa, không có án xét xử, nhưng tất cả đã bị bắt giam.

trongvadung_resizeVỤ NGUYỄN TẤN DŨNG TRANH GIÀNH QUYỀN LỰC

1.- Diễn biến của vụ án

Để tranh giành quyền lực tại Đại Hội Đảng XII, khởi đầu phe Nguyễn Tấn Dũng xử dụng các websites Chân Dung Quyền Lực, Quan Lam Báo, Dân Làm Báo… ca tụng thành tích của Nguyễn Tấn Dũng, tấn công Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang. Để đối phó lại, phe Nguyễn Phú Trọng hình thành một kế hoạch âm thầm nhưng rất vững chắc. Ngày 16.1.2012, Hội nghị Trung ương 4 ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW nói về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng. Ngày 9.6.2014 Hội nghị Trung ương 11 ban hành Quyết định số 244-QĐ/TW ấn định Quy Chế Bầu Cử Đảng. Thế là con đường tiến lên của Nguyễn Tấn Dũng đã bị chận.

Sau đó, theo phương thức của Tập Cẩm Bình, phe Nguyễn Phú Trọng cho  lập một số hồ sơ về các vi phạm của Nguyễn Tấn Dũng. Ngày 3.12.2015, Ủy ban Kiểm soát Trung ương đã gửi đến các Ủy Viên Trung Ương một Báo cáo mang 9387, trong đó có “Thư phản ánh, kiến nghị về đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ”. Đó là một thông điệp gởi cho Nguyễn Tấn Dũng: “Phải liệu hồn đi!”

Biết rất rõ mình đã bị bao vây và số phận của mình đã bị định đoạt, ngày 10.12.2015, tức bốn ngày trước khi Hội nghị Trung ương 13 họp, Nguyễn Tấn Dũng gửi báo cáo giải trình, phản biện lại những tố giác nhắm vào ông ta. Nhưng cuối báo cáo, Nguyễn Tấn Dũng đã viết: TÔI XIN KHÔNG TÁI CỬ. Ngày 5.1.2015 website AnhBaSam, một website do Nguyễn Hữu Vinh (đang bị bắt) đứng tên, tung lên một bài khá dài, dùng nhiều tài liệu chứng minh những gán ghép cho Nguyễn Tấn Dũng là chống Trung Quốc, thân Mỹ, cấp tiến, tôn trọng dân chủ và dân quyền… là hoàn toàn hoang tưởng.

2.- Bị gậy ông đập lưng ông

Mặc dầu đến đây mọi sự coi như đã xong rồi, nhưng trong cuộc phỏng vấn của báo chí cò mồi trong nước ngày 16.1.2016, ông Vũ Ngọc Hoàng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung Ương đã nói: “BCH chỉ chuẩn bị, tham mưu, còn quyết định là quyền của ĐH. Tại sao khi ĐH quyết định khác lại bảo là không bình thường? 

Câu phát biểu này chỉ muốn chứng minh rằng cuộc bầu cử Đại Hội Đảng sẽ rất dân chủ, nhưng các đài RFA, VOA, RFI và BBC chụp lấy ngay và dùng các cò mồi để tạo ra một ảo tưởng rằng Nguyễn Tấn Dũng vẫn có thể được giới thiệu ra tranh cử. Website Chân Dung Quyền Lực ngày 16.1.2015 bồi thêm: “Về Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông là người đạt số phiếu tín nhiệm cao nhất (với 152 phiếu tín nhiệm cao, đạt 77%)”. Bản tin ngày 22.1.2016 của RFI thả ngay một quả bong bóng: “Ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn còn cơ may, dù rất nhỏ.” “Phe ta” rất hoan hỷ, tin rằng Nguyễn Tấn Dũng có thể lật lại thế cờ!

Đùng một cái, bản tin ngày 26.1.2016 của các báo trong nước cho biết Nguyễn Tấn Dũng nằm trong danh sách 9 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI đã xin rút khỏi danh sách ứng cử nhiệm kỳ này. Trong một bài ngắn dưới đầu đềMọi sự đúng như “tiền định”!”, chúng tôi đã viết: Mọi sự đúng như “tiền định”. Tất cả đã được “an bài” trong Hội Nghị BCHTU 14. Đại Hội XII chỉ “hợp thức hóa”. Ra các quán cà phê thấy các khuôn mặt ủng hộ “anh Dũng” đều xìu hẳn xuống.

6EC22089-41F7-43D7-A493-CFFA54FCA682_cx0_cy4_cw0_mw1024_s_n_r1KHÓ XÚI CON NÍT ĂN CỨT GÀ

Dù Nguyễn Phú Trọng hay Nguyễn Tấn Dũng đắc cử Tổng Bí Thư, ông nào cũng đều phải tuyên bố gióng nhau: “phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. Đó là CHIÊU BÀI của Đảng. Đứa nào dám nói khác khác?

Trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử Đảng CSVN khóa XII, các cơ quan truyền thông RFA, VOA, RFI, BBC, cũng như báo Le Monde của Pháp, báo The Economist của Mỹ… đều dùng cò mồi để nói với Đảng CSVN rằng cải tổ kinh tế phải đi đôi với cải tổ chính trị, phải chấp nhận chế độ dân của đa nguyên, tôn trọng quyền tự do ngôn luận, phá bỏ chế độ Tập Thể Lãnh Đạo… Nhưng Đảng CSVN coi đó chỉ là trò “XÚI CON NÍT ĂN CỨT GÀ! Đảng Cộng Sản Việt Nam được lập ngày 3.2.1930 và hoạt động dưới nhiều tên khác nhau, tính đến nay đã 86 năm. Đảng này đã cướp chính quyền năm 1945 và đến năm 1954 thì chiếm được nữa nước và năm 1975 đã chiếm cả nước. Tính đến nay, Đảng này cũng đã cầm quyền được 71 năm. Làm sao có thể dùng chiến thuật “Xúi con nít ăn cứt gà” để lừa họ? Đối với Đảng CSVN, dân chủ đa nguyên, tự do ngôn luận, kinh tế thị trường… đồng nghĩa với TỰ SÁT!

Nhiều người chẳng hiểu gì về TPP, nhưng lên truyền hình tuyên bố rằng “TPP sẽ làm CSVN sụp đổ”! TPP là cái quái gì mà ghê gớm dữ vậy?

TPP là một hiệp ước tự do thương mại (free trade agreement) được Mỹ dùng thủ đoạn chính trị biến cải lại thành một mô thức bảo vệ quyền lợi của Mỹ nên ít ai muốn vào. Đó là một hiệp ước đa phương (multilateral agreement), ai thích thì vào, vào rồi thấy không thích lại ra. Việt Nam biết rõ như thế nên vào TPP thử xem có kiếm chác gì được không. Nếu thấy làm ăn với TPP không khá được, chỉ cần viết một tờ thông báo cho các hội viên rồi ra đi. Như vậy TPP làm sao phá sập chế độ cộng sản được?

Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với ông Lý Quang Điệu, cựu Tổng Thống của Singapore, khi ông nhận định về CSVN. Ông nói: Giờ tôi tin rằng thế hệ các nhà lãnh đạo cộng sản lớn tuổi của Việt Nam không có khả năng phá vỡ tư duy xã hội chủ nghĩa một cách cơ bản… Chỉ khi họ qua đời thì đất nước này mới có thể tạo ra đột phá trong các nỗ lực hiện đại hóa của mình”.

Nói cách khác, thế hệ đang cầm quyền hiện nay là thế hệ của chiến tranh Việt Nam. Họ vẫn nghĩ rằng sự thành công trong cuộc chiến vừa qua là do công lao của họ, bây giờ họ có quyền hưởng. Khi nào thế hệ này ra đi mới mong có những thay đổi lớn được.

Hiện nay Việt Nam đang ở thời kỳ tốt nhất, họ được cả ba cường quốc lớn nhất thế giới trọng dụng vì vị trí quan trọng của Việt Nam ở Đông Nam Á. Việt Nam đang bắt tay với cả Trung Quốc, Mỹ và Nga. Nhưng khi có một sự cố nào đó xảy ra, Việt Nam sẽ quay về với Trung Quốc để tồn tại.

Con đường còn lại của Nguyễn Tấn Dũng là con đường của Võ Nguyên Giáp, loạng quạng là đi đời nhà ma.

(source  from Lữ Giang’s blog) / PHAN NGUYÊN LUÂN… thực hiện

This entry was posted in 5- Tin Tức, Chuyện Phiếm Thời Sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s