THIỆN CĂN Ở TÂM LÀNH……

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thưa chư Tôn đức, chư Pháp hữu & quí vị hảo tâm. Có lẽ do ảnh hưởng từ những cơn bão tuyết bên kia địa cầu nên mùa Đông năm nay xứ Ấn từng 

ngày se sắt lạnh. Được sự thương tưởng của quí vị Phật tử Canada cũng như Phật tử một vài nơi trên nước Mỹ, chúng tôi lại có dịp tiếp tục lên đường mang chút ấm đến cho người dân gầy xứ Phật. Xin gửi quí vị một số hình ảnh Tường trình buổi phát chẩn tại làng Niranjana- Bodhgaya, một ngôi làng nằm sát bên dòng sông Ni Liên Thuyền. Buổi phát quà thực hiện vào sáng 26 -01 2016 & được bảo trợ bởi những Tấm Lòng:

 

1,Thầy Thích Phật Đạo (Thụy Điển)
2,Đạo hữu Minh Trí 3,Diệu Hồng 4,Diệu Thịnh 
5,Nguyễn Công Huân (Guelph)  
6,Đạo Tràng Niệm Phật Nguyên Lưu (Kitchener)
7,Huệ Viên 8,Đỗ Thị Loan, 9,Diệu Thái
10,Diệu Nghiêm 11,Diệu Thắng 12,Hồng Huy Ngô Thi Loan
13,Nga 14,Tắc Hùng 15,Tắc Khai 16,Tịnh Hạnh
17,Lễ 18,Thoa, 19,Diệu Bổn 20,Ngọc Nhiên
21,Nhuận Bảo  22,Diệu Ngọc 23,GD Hồng Quốc Tuấn
24,Thanh Hoàng 25,Giác Nguyện 26,Hồng Nữ
27,Ánh  28,Nga Berglas  29,Trí Huệ 30,Diệu Phúc
31, Chí Thắng 32, Nguyên Phú 33, Diêu Tịnh
34, Diêu Hoa 35, Tịnh Hương  36,Hoa Hứa 
37, Thiện Phúc & Diệu Khánh 38, Đồng Thể (usa)
39, Cúc Ngọc, 40,GD Uyên 41, Tâm Thủy & Friends

Chân thành cảm niệm công đức tất cả chư vị. 

Kính chúc chư vị và gia quyến vô lương an lành, sở cầu như nguyện.

 

        Nguyện đem công đức nầy

        Hồi hướng khắp tất cả

        Đệ tử và chúng sanh

        Đều trọn thành Phật đạo. 

     Thích Tánh Tuệ 

Quy Y Tam Bảo Gieo Duyên

Thành phần qùa gồm có: 1 tấm Mền, 10 ký Gạo 

1 tấm Saree phụ nữ, Đường, Bánh ngọt Biscuits cho 207 hộ nghèo

This entry was posted in 6- Văn Học, Tôn Giáo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s