NGÀY XUÂN và CÂU CHUYỆN ĐẦU GIỜ!!!

image9-450x337

 

Chương trình Câu Chuyện Đầu Giờ phát thanh mỗi ngày từ 5-5:30pm

trên Việt Star Radio, do CHRIS PHAN & NGUYỆT HÂN … thực hiện

http://www.mediafire.com/listen/u5y36xhjma2ioah/CHRIS+PHAN+-+CH%C3%9ANG+TA+%C4%90I+MANG+THEO+QU%C3%8A+H%C6%AF%C6%A0NG….mp3#

This entry was posted in Câu Chuyện Đầu Ngày, Chương Trinh Radio. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s