VUI VUI…


Còn Em đây hổng ai thương hết kìa!

 
 Tui đâu phi b đâu – Cũng có mt vài em vt vai ch

 

 Thằng chả mê con Yingluck và con mẹ khô hố San Sui Kyi phải không?  

Bà sẽ cho mày “Đường Lên Xứ Thái” Rồi Qua Ăn Miến Luôn ! 

 Ô. Oba. message cho Yingluck : Anh tức con Michell phá đám quá. Thế nào anh cũng qua thăm Kampuchia đi xe lửa tre qua thăm em, chả ai biết – 

Xe lửa tre của Miên

APECC : Vui quá … vui quá : bức ảnh đem tới  lời chú thích (lời bàn ) trên các mạng xã hội 

 Hey anh  Xi Jinping  ..” coi nó dê quá kìa ” :  ngài tổng thống Obama nói với ông chủ tịch Trung Quốc làm thằng cận vệ của đệ nhật phu nhân trung Quốc củng phải cuời ​

Ngài chủ tịch Trung Quốc cười và nói “kệ nó ..như thế nó sẻ bán dầu lửa rẻ cho Trung Quốc  ” 🙂

 “Ông Obama : tui hổng ưa cái bản mặt của thằng này ” . Nó không chịu dự cuộc họp do tôi mời tại Nhà Trắng về võ khí nguyên tử trong tháng tới  … và nó dê bà đệ nhất phu nhân trung Quốc của tui …hic 

Obama nói với Bà Đệ Nhất phu nhân Trung Quốc “nè cái của tôi tốt hơn của nó nhiều ” 

This entry was posted in 0 - Uncategorized, 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - HÌnh/Videos Lạ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s