VIETSTAR RADIO: “BẠN HỮU VIỆT….ĐÓ ĐÂY” (part 18)

12705277_1277538362261428_8102817798828453723_n

http://www.mediafire.com/listen/xamhoab2jh5z5ch/2016.02.17__TH%E1%BA%BE+D%C6%AF%C6%A0NG+-+CHIRISPHAN-+BAN+H%E1%BB%AEU+VI%E1%BB%86T+%C4%90%C3%93+%C4%90%C3%82Y%282%29.mp3#

 

VỚI CHỦ ĐỀ “BẠN HỮU VIỆT ĐÓ ĐÂY”

do NGUYỄN THẾ DƯƠNG (ái nữ của Thầy Hàng, dạy Nguyễn Huệ trước 1975) / Jacksonville, Florida

và CHRIS PHAN tại Little Saigon, California

CHƯƠNG TRÌNH VIETSTAR RADIO TALK SHOW trên Website: Vietstaronline.com

MỖI THỨ TƯ HẰNG TUẦN, từ 6:00PM – 6:30PM (giờ California)

This entry was posted in 2A- Phú Yên Ơi, Thế Dương & Bạn Hữu. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s