ĐỐ AI NẰM NGỦ KHÔNG MƠ (?)…

12696279_1603951736510973_862009473_n

 

CHƯƠNG TRÌNH VĂN CHƯƠNG VIỆT HẢI NGOẠI

PHÁT THANH MỖI THỨ SÁU HÀNG TUẦN LÚC 10PM – 11PM

TRÊN LÀN SÓNG VIETSTAR RADIO (phát sóng toàn cầu)

do PHAN NGUYÊN LUÂN.. thực hiện

http://www.mediafire.com/listen/6ga0hvq4taa0ff6/2016.02.19__+V%C4%82N+CH%C6%AF%C6%A0NG+VI%E1%BB%86T+H%E1%BA%A2I+NGO%E1%BA%A0I+-+PHAN+NGUY%C3%8AN+LU%C3%82N.mp3#

This entry was posted in 1- Sinh Hoạt Đồng Hương Phú Yên, 6- Văn Học, Chốn Văn Chương, Chương Trinh Radio (2), S/H Đồng Hương - Bài Viết Sinh Hoạt, Văn Chương Hải Ngoại. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s