TẠP GHI VIẾT CHO NGƯỜI BẠN GIÀ …

12767297_1605715699667910_253858149_n

CHƯƠNG TRÌNH “TẠP GHI VIẾT CHO NGƯỜI BẠN GIÀ”

do Phan Nguyên Luân… thực hiện

Mỗi Chủ Nhật hàng tuần, lúc 10pm-10:30pm

trên làn sóng VietStar Radio tại Little Saigon, và

website: http://www.vietstaronline.com

http://www.mediafire.com/listen/h2zw9h915z2l1s7/2016.02.21__T%E1%BA%A0P+GHI+VI%E1%BA%BET+CHO+NG%C6%AF%E1%BB%9CI+B%E1%BA%A0N+GI%C3%80+-+Phan+Nguy%C3%AAn+Lu%C3%A2n…th%E1%BB%B1c+hi%E1%BB%87n.mp3#

This entry was posted in 1- Sinh Hoạt Đồng Hương Phú Yên, 6- Văn Học, S/H Đồng Hương - Bài Viết Sinh Hoạt, Tạp Ghi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s