HÃY GỞI EMAIL THĂM HỎI NHAU, KHI TA CÒN CÓ THỂ !!!


 
Đôi khi, chúng ta tự hỏi, tại sao bạn bè chuyển tiếp các email cho chúng ta mà không cần viết một từ, có lẽ điều này có thể giải thích…

…Khi tôi đang rt bn rn, nhưng vn mun gi liên lc, nên tôi chuyn tiếp email !…

Khi tôi không có gì đ nói, nhưng vn mun gi liên lc nên tôi chuyn tiếp email !… 

Khi tôi mun th hin mt cái gì đó , nhưng không biết nói gì, và không biết làm thế nào, tôi chuyn tiếp email!… Đ cho bn biết rng…

…Bn vn còn được nh, bn vn còn được quan tâm, bn vn còn được thương yêu, bn vn còn được chăm sóc, bn vn s nhn được nhng gì bn mun có …. Mt email được chuyn tiếp t tôi…. 

Vì vy, người bn ca tôi, thi gian ti nếu bn nhn được mt email, không nghĩ rng chlà mt email tôi đã gi cho bn , mà còn cho thy là… 

…ngày hôm nayTôi đã nghĩ tưởng đến bn !… 

Xin vui lòng Gửi Email này tới bạn bè Hãy để họ biết Bạn đang nghĩ về họ….

 
This entry was posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - HÌnh/Videos Lạ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s