PHẠM ĐÌNH CHƯƠNG… và TÔI !!!

12801299_1612021909037289_26277314717328603_n

CHƯƠNG TRÌNH “VĂN CHƯƠNG VIỆT HẢI NGOẠI”

do PHAN NGUYÊN LUÂN… thực hiện

trên VietStar Radio phát sóng “www.vietstaronline.com”

từ 7:00pm, mỗi thứ Sáu trong tuần…

http://www.mediafire.com/download/2q8ub0q1bck5vfn/2016.03.18__V%C4%82N+CH%C6%AF%C6%A0NG+VI%E1%BB%86T+H%E1%BA%A2I+NGO%E1%BA%A0I+-+PHAN+NGUY%C3%8AN+LU%C3%82N.mp3#

This entry was posted in Chương Trinh Radio (2), S/H Đồng Hương - Bài Viết Sinh Hoạt, Văn Chương Hải Ngoại. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s