CHIẾC XE LAM VÙNG VIỆT CỘNG…

xe-lam-sai-gon-xua
Hôm ấy mẹ đi chợ về, dáng điệu mệt mỏi và lo lắng. Nét bàng hoàng chưa biến trên khuôn mặt già nua của mẹ. Chúng tôi vội bao vây mẹ để hỏi thăm cớ sự thì được Mẹ giải thích:
“Khi xe lam chạy trên đường Bình Dương gần lò gốm thì có một toán du kích Việt Cọng đón đường, chận xe lại, bắt hành khách phải xuống xe để lại giỏ xách cho chúng lục soát”
Sau đó chúng giữ lại vài người rồi cho hành khách lên xe trong đó có mẹ tôi.
Xe tiếp tục chạy ra đến vùng Quốc gia tới bót cảnh sát thì xe phải dừng lại để xét giấy… Mẹ tôi lục giấy tờ để trình thì bà thấy dưới đáy xách bọn côn đồ VC bỏ mấy lá truyền đơn. Nếu cảnh sát lục xách mẹ thì mẹ sẽ bị bắt giam rồi.
Hôm đó mẹ phải cúng một mâm chè xôi để tạ ơn Ông Bà, Trời Phật ! 
Tiên sư cha lũ súc sanh Việt Cọng !!!
(TRUE STORY của MẸ TÔI)
This entry was posted in 6- Văn Học, Bút Ký. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s