MỘT CUỐN SÁCH HAY… NÊN ĐỌC !!!

Phần I
Người mua hãy cực kỳ cảnh giác
 
Phần II
Những Vũ khí Hủy diệt việc làm
 
 
Phần III
Chúng ta sẽ chôn ngươi, theo phong cách Trung Hoa
This entry was posted in 6- Văn Học, Truyện. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s