KIẾP MỒ CÔI

images (2)
°°°°°°°°°°°°°
Anh ơi ! Em lạnh lắm rồi !
Cố lên em nhé ! Vào ngồi lòng anh
Em khóc anh sẽ dỗ dành
Mẹ cha không có, anh đành làm thay !

Anh ơi ! Sao chẳng có ai ?
Mình không cha mẹ, chẳng ai nhìn mình !
Mình dơ, họ sợ, không nhìn !
Đói cơm khát nước, thiếu tình yêu thương

Đêm về buốt lạnh gió sương
Không nơi che chở ngoài đường cút côi
Ngày thì vất vả ngược xuôi
Xin lòng bố thí để nuôi thân này

Mẹ cha sao chẳng có đây ?
Bỏ mình côi cúc, họ rầy, họ la !
Tại sao, mình lại không cha ?
Tại sao, không có người là mẹ yêu ?

Cuộc đời thơ dại cô liêu
Có nào hiểu biết chi nhiều thế gian !
Xin đời thương lấy cưu mang
Cho con no ấm bình an nên người

°°°°°°°°°°°°°
Anh ơi ! Em lạnh lắm rồi !
Cố lên em nhé ! Vào ngồi lòng anh
Em khóc anh sẽ dỗ dành
Mẹ cha không có, anh đành làm thay !

Anh ơi ! Sao chẳng có ai ?
Mình không cha mẹ, chẳng ai nhìn mình !
Mình dơ, họ sợ, không nhìn !
Đói cơm khát nước, thiếu tình yêu thương

Đêm về buốt lạnh gió sương
Không nơi che chở ngoài đường cút côi
Ngày thì vất vả ngược xuôi
Xin lòng bố thí để nuôi thân này

Mẹ cha sao chẳng có đây ?
Bỏ mình côi cúc, họ rầy, họ la !
Tại sao, mình lại không cha ?
Tại sao, không có người là mẹ yêu ?

Cuộc đời thơ dại cô liêu
Có nào hiểu biết chi nhiều thế gian !
Xin đời thương lấy cưu mang
Cho con no ấm bình an nên người

This entry was posted in 6- Văn Học, Thơ Xưa Và Nay. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s