Thi Sĩ NGUYỄN HỮU LOAN… và chuyện MÀU TÍM HOA SIM !

12900191_1622968701275943_882400823_n

Chương Trình: CHỒN VĂN CHƯƠNG VIỆT… HẢI NGOẠI”

NGUYỄN HỮU LOAN… ĐỜI NHƯ MỘT MÀU TÍM, BUỒN TÊNH!

http://www.mediafire.com/download/7yubuw4iyfdd30g/2016.04.12__V%C4%82N+CHUONG+VIET+HAI+NGOAI+-+%C4%90%E1%BB%92I+T%C3%8DM+HOA+SIM+-+PHAN+NGUY%C3%8AN+LU%C3%82N+-+1%282%29.mp3#

Phan Nguyên Luân… thực hiện

This entry was posted in Chương Trinh Radio (2), Văn Chương Hải Ngoại. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s