Daily Archives: June 1, 2016

TIẾNG GUỐC GỎ NHỊP… NĂM XƯA!

  Người Sài Gòn vẫn kháo nhau, ở Sài Gòn, muốn tìm trăm thứ gì từ đặc sản đến bình dân, từ xưa cũ đến tân thời cứ vào chợ Bến Thành. Giữa ngôi chợ trăm tuổi, nổi tiếng là … Continue reading

Posted in 0 - Uncategorized, 6- Văn Học, Bút Ký, Tạp Ghi | Leave a comment