CÔ ƠI !! CON KHÔNG HIỂU CÔ VIẾT GÌ !!!

[Caption]

Cô sợ em quá!

[Caption]

Học giỏi nhất lớp, không ai qua nổi. Yêu cầu phụ huynh cho em An học ít lại để cho các bạn theo kịp. Nên chơi nhiều hơn.

[Caption]

Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Dù sao em vẫn tuyệt hơn vài người.

[Caption]

Muốn chấm nhẹ tay nhưng ‘lực bất tòng tâm’.

[Caption]

Nhìn lời phê đã biết ngay cô giáo thuộc tuýp người ‘dụt dè’.

[Caption]

Xem ra ‘con rể tương lai’ của cô giáo cần phải cố gắng thêm rất nhiều.

This entry was posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - HÌnh/Videos Lạ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s