Daily Archives: June 20, 2016

CALIFORNIA… TẠI THÀNH TRÌ CỦA ĐẢNG DÂN CHỦ – DONALD TRUMP THẮNG 76.6%, HILLARY CLINTON 54.7

NẾU HILLARY CLINTON THÀNH TỔNG THỐNG, ĐIỀU GÌ KHÔNG XẢY RA ? NẾU DONALD TRUMP THÀNH TỔNG TỐNG, ĐIỀU GÌ XẢY RA ? Một, phân tích Bà Hillary Clinton trước theo kiểu xã giao “nịnh đầm” (galanterie) của Pháp. Theo … Continue reading

Posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - BÌnh Luận | Leave a comment