TẠP GHI NGƯỜI LƯU XỨ… (phan nguyên luân)

1380252136-20

 

QUÊ HƯƠNG THÌ CHỈ CÓ MỘT… HẠNH PHÚC THÌ Ở MUÔN NƠI !!

http://www.mediafire.com/download/7zc89gdb9yij3o0/2016.06.29__T%E1%BA%A0P+GHI+c%E1%BB%A7a+NG%C6%AF%E1%BB%9CI+L%C6%AFU+X%E1%BB%A8+-+PHAN+NGUY%C3%8AN+LU%C3%82N.mp3#

chương trình TẠP GHI NGƯỜI LƯU XỨ do PHAN NGUYÊN LUÂN… thực hiện

trên làn sóng radio online của VIETSTAR MEDIA GROUP

http://www.vietstaronline.com

This entry was posted in 1- Sinh Hoạt Đồng Hương Phú Yên, 6- Văn Học, Chốn Văn Chương, Chương Trinh Radio (2), S/H Đồng Hương - Bài Viết Sinh Hoạt, Tạp Ký Truyền Thanh. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s