MÁI TÓC ĐẸP của PHỤ NỮ VIỆT…

chương trình VĂN CHƯƠNG VIỆT HẢI NGOẠI

do PHAN NGUYÊN LUÂN … thực hiên trên Việt Star Radio

và website: http://www.vietstaronline.com

http://www.mediafire.com/download/c66zike1e2bsnv8/2016.06.29__V%C4%82N+CH%C6%AF%C6%A0NG+VI%E1%BB%86T+H%E1%BA%A2I+NGO%E1%BA%A0I+-+Phan+Nguy%C3%AAn+Lu%C3%A2n…+th%E1%BB%B1c+hi%E1%BB%87n.mp3#

13450753_1655492324690247_8224904529965966577_n

 

This entry was posted in 1- Sinh Hoạt Đồng Hương Phú Yên, Chương Trinh Radio, S/H Đồng Hương - Bài Viết Sinh Hoạt, Văn Chương Hải Ngoại. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s