NGUYỄN TẤT NHIÊN… Vần Thơ “Khoảng Không Gian Tạm” !!

images (2)

chương trình “chốn văn chương Việt hải ngoại”

do Phan Nguyên Luân… thực hiện

trên Vietstar Radio / Vietstar Online (website)

http://www.mediafire.com/download/dcbkuyn27ghvxvs/2016.07.07__CH%E1%BB%90N+V%C4%82N+CH%C6%AF%C6%A0NG+VI%E1%BB%86T+H%E1%BA%A2I+NGO%E1%BA%A0I+-+Phan+Nguy%C3%AAn+Lu%C3%A2n.mp3#

This entry was posted in 6- Văn Học, Chốn Văn Chương, Chương Trinh Radio (2), Văn Chương Hải Ngoại. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s