ĐÀN ÔNG NÊN NGỦ TRƯA…

images (2)

Các nhà khoa học tại Viện Max Planck (Munic, Đức) đã phân tích mô hình giấc ngủ của 160 người lớn để xem giấc ngủ ảnh hưởng tới năng lực cá nhân như thế nào. Nghiên cứu được trình bày tại Diễn đàn Khoa học thần kinh ở Copenhagen, Đan Mạch.

Các nhà nghiên cứu đã theo dõi giấc ngủ, đo sóng não cũng như thực hiện các bài kiểm tra trí tuệ của những người tham gia nghiên cứu để đánh giá kỹ năng lập luận và giải quyết vấn đề.

Kết quả cho thấy, những sóng não trong giấc ngủ mà có liên quan với chỉ số IQ cao hơn, được tăng cường trong giấc ngủ say ở nữ. Trong khi ở nam giới, không tìm thấy mối liên quan nào ở giấc ngủ say nhưng lại tìm thấy sóng não tương tự ở giấc ngủ trưa.

GS Martin Dresler cho biết: “Nghiên cứu của chúng tôi chứng minh rằng mối liên quan giữa các đợt sóng não và trí thông minh là phức tạp hơn chúng ta nghĩ. Có nhiều yếu tố tác động tới trí tuệ và giấc ngủ chỉ là một trong số đó.

Nghiên cứu quy mô trên nam giới và phụ nữ này sẽ là tiền đề cho nghiên cứu tiếp theo về những khác biệt trong giấc ngủ của từng cá nhân”.

Đầu năm nay, các nhà nghiên cứu tại trung tâm Nghiên cứu giấc ngủ, ĐH Loughborough phát hiện thấy rằng phụ nữ có thể cần ngủ nhiều hơn vì não của họ phức tạp hơn não của nam giới. GS Jim Horne, người đã nghiên cứu vấn đề này cho biết: “Phụ nữ có xu hướng thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng một lúc và rất linh hoạt và do đó họ sử dụng não nhiều hơn nam giới. Vì vậy nhu cầu ngủ của họ là lớn hơn”.

(source from GS Martin Dresler) / CHRIS PHAN… thực hiện

images (3) ntrua3

This entry was posted in * Sức Khỏe và Đời Sống, 8- Đời Sống. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s