KHI NÀO HỌ BIẾT ĐƯỢC SỰ THẬT ???

12308355_912700575485913_1958620765685707321_n

KHI CON CÁI CHA THẤY NHỮNG DẤU LẠ ĐƯỢC TỎ HIỆN QUA MẶT TRỜI, LÚC ĐÓ HỌ SẼ BIẾT SỰ THẬT.

Một điều chắc chắn rằng sự thay đổi đang xảy ra, và chẳng bao lâu nữa sẽ có rất nhiều dấu chỉ trên Trái Đất này mà không ai là không nhận ra. Những dấu chỉ mà Cha nói tới là những dấu chỉ đang được ban qua các thị nhân của Cha qua việc hiện ra của Mẹ Đầy Ơn Phúc của Ta ở Âu Châu. Nhiều người chịu mở tâm trí và linh hồn tù hãm của họ, sẽ hiểu rằng sự liên lạc này đến từ Thiên Đàng. Khi con cái Cha thấy những dấu lạ được tỏ hiện qua mặt trời, lúc đó họ sẽ biết Sự Thật.

Hãy phớt lờ sự khinh miệt, nhạo báng và lòng thù hận mà người ta tỏ ra khi đọc những nội dung trong Sách này. Điều tương tự đã xảy ra cho những Tông Đồ của Cha, những người có Ơn Ban của Chúa Thánh Thần triển nở trong Công Việc của họ. Con gái của Cha cũng vậy, con đã được ban cho Ơn này. Đừng bao giờ từ chối hay nghi ngờ Ơn này. Ơn này là thật và giờ đây con biết điều này. Cuối cùng thì những nghi ngờ của con đã bắt đầu vơi đi.

Như Cha đã hứa với con, Cha sẽ gửi sự trợ giúp đến cho con. Bằng chứng của lời hứa này giờ đây đang bắt đầu diễn ra. Cha sẽ ban cho con những thông tin về các biến cố trong tương lai mà con phải tiết lộ cho tất cả mọi người ngay cả những kẻ không tin. Có vấn đề gì đâu nếu lúc ban đầu họ không tin? Vì khi các biến cố xảy ra thì họ không có sự chọn lựa nào ngoài việc chấp nhận Sự Thật.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con, Chúa Giêsu Kitô

(Trích The Book of Truth)

This entry was posted in 6- Văn Học, Tôn Giáo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s