CHIẾC GƯƠNG THẦN THOẠI !

0

Quỳnh Tô tánh vui vẻ, anh chạy lên đầu trên xóm dưới nói chuyện với bà con, nên ai cũng thương vì tánh thân thiện.. một hôm ra chợ chơi, thấy mọi người mua gương, không biết là cái gì, QT nhà ta cũng mua một cái . Về nhà mang ra coi, thấy ngồ ngộ, nên giấu kỹ đi, cấm vợ không được vô buồng.
Vợ anh ta sinh nghi, đợi lúc QT đi vắng vô buồng lục lấy cái gương. Nhìn vô gương, em xã xệ la lên :- Trời ơi, ảnh đi chợ gặp cái người này, hèn chi mấy lúc naỳ về nhà ảnh hắt hủi mình, lúc trước công việc đêm bảy ngày ba, bây giờ chỉ còn đêm ba ngày bảy..huhuhu !

Em xã xệ đem chuyện mách với mẹ. Bà cũng chưa biết cái gương là cái gì, nhìn vô gương tức giận :- Trời ơi, vì cái con già này mà nó hắt hủi con mình đây !

Rồi bà chạy kiếm ông chồng. Thấy bà, ông cha dzợ hỏi : – Chuyện chi mà làm dữ vậy, bà ?

bà xục xùi kể: Ông ơi, con mình khổ lắm, ông ơi !

Ông phú hộ chưa nghe rõ phải quấy gì, chụp lấy cái gương xem, la lớn :- Trời ơi con gái mình nó theo cái thằng già này hả bà??? thật là quá đáng rồi!!

Chiều đi làm về, vừa bước vào nhà, cha mẹ và vợ xúm lại “phập” Quỳnh Tô te tua, túi bụi. Mặt mày bầm tím, tức qua đem cái gương ra soi, Quỳnh Tô hết hồn nói:
– Con bà nó, tướng này mà dám tán vợ tao? đánh thằng này là đúng rồi !!!

(hết lời dẫn)

This entry was posted in 8- Đời Sống, CHUYỆN VUI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s