HOA HẬU VÀ CHÚ TIỂU…

11169484_1539473922958755_8550477405240293107_n

 

Hoa hậu đi lễ chùa, gặp một chú tiểu đang quét lá. Cô liền tới gần chú tiểu, kiêu hãnh hỏi:
_ Tôi là hoa hậu, chú có thấy tôi đẹp ko?
_ Chú tiểu nhẹ nhàng đáp:
Thưa cô có cả hàng ngàn vạn người còn đẹp hơn rất nhiều.
Nghe nói thế cô gái mở tròn đôi mắt đáp
Hoa hậu là người đẹp nhất trong những người đẹp rồi. Chú nói thử xem những người đẹp hơn tôi như thế nào?
Chú tiểu đáp:
– Giữ gìn trang nghiêm giới hạnh là thân đẹp
– Ăn ở hiền hòa, thủy chung là nết đẹp
-Thấy người ta ngã mà nâng lên, đó là cử chỉ đẹp
– Thấy người ta đói cho ăn, rách cho mặc, nghèo túng thì giúp đỡ, đó là tấm lòng đẹp
– Phụng dưỡng cha mẹ già, chu cấp cho người cô quả, cúng dường chư tăng ni đó là tâm hồn đẹp.
– Thấy người ta lâm nguy, sợ hãi nói lời an ủi, giúp đỡ là ngôn ngữ đẹp
– Tánh nết đoan chính ko một tà niệm nảy sinh đó là ý đẹp.
– Thấy người ta u tối, ko hiểu biết mà khai mở trí tuệ, cho học hành đó là trí tuệ đẹp
– Phá vỡ vô minh, hướng dẫn chúng sinh vào con đường an vui, giải thoát đó là cái đẹp tối thắng mà các cõi trời phải tán thán.
Còn cái đẹp của hoa hậu là cái đẹp của sự ham muốn, chiếm đoạt, xoay vần trong vòng sinh tử luân hồi, ngầm chứa đau khổ, sớm nở tối tàn, ko có gì đáng tuyên dương cả.
(source from Karma’s philosophy)

Phan Nguyên Luân… thực hiên

11703196_1539473912958756_2301894581201357219_n

This entry was posted in 6- Văn Học, Ý Niệm Đời Sống. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s