ĐẦU CHE, MÔNG KHOE… THỜI TRANG NỞ RỘ Ở VIỆT NAM !!!

Chắc trên thế giới không có con gái nước nào dám ăn mặc bẩn thỉu, bá đạo, vô giáo dục bằng thiếu nữ phụ nữ tại quê nhà VN hiện đại này. Thật là chẳng còn thuần phong mỹ thuật gì nữa, cha mẹ gia đình đã mù đuôi hết rồi chăng? còn cán bộ văn hoá nhà nước chắc cho phép thiếu nữ ăn mặc như vậy để làm mồi chokhách ngoại quốc để lấy tiền CÒ?

THẬT LÀ KHÓ CHỊU KHI NHÌN VỀ MỘT XÃ HỘI VIỆT NAM BĂNG HOẠI !

1 (2) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nguyen Ton … sưu tầm

This entry was posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - HÌnh/Videos Lạ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s