NHỮNG NHÂN VẬT TIÊU BIỂU CHO LỊCH SỬ NHÂN LOẠI…

11060268_877397045673602_7980534594128434932_n

MÁY BAY SÁNG CHẾ ĐẦU TIÊN LỊCH SỬ NHÂN LOẠI11705191_877397239006916_939639823031931826_n

DU THUYỀN TITANIC TRƯỚC KHI RA KHƠI VÀ CHÌM DƯỚI ĐẠI DƯƠNG11796407_877397195673587_8843860788638373469_n

ADOLF HITLER VÀ ĐỨC GIÁO HOÀNG POPE PIUS XII11800017_877396839006956_2744831323840994556_n

BÉ ADOLF HITLER LÚC 1 TUỔI11822521_877397162340257_5188357056431971871_n

CHIẾC MÁY COMPUTER ĐẦU TIÊN11822546_877397185673588_7601125937513470496_n

VUA HỀ CHARLIE CHAPLIN VÀ THÁNH GHANDHI11825186_877397145673592_1585396611368933139_n

TIỆM MCDONALD ĐẦU TIÊN

This entry was posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - HÌnh đẹp. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s