PHẠT CÂU CÁ …

Luan Phan's photo.
Luan Phan's photo.Luan Phan's photo.

Cô gái ngủ không được, lấy tàu chạy ra hồ đọc sách hóng mát, thì bị Coast Guard (tuần cảnh) chận tàu tra hỏi:
– Chào cô, cô đang làm gì đó?

Cô giật mình vội trả lời:
– Chào ông, như ông thấy, tôi đang đọc sách.

Người tuần cảnh cho biết:
– Chỗ này là vùng cấm bắt cá.

– Xin lỗi ông, tôi không có bắt cá. Tôi đang đọc sách mà !!

– Đúng rồi. Nhưng cô có thể bắt cá bất cứ lúc nào, vì cô có đầy đủ các dụng cụ thích ứng!! Cô phải theo tôi về đồn để tôi lập phiếu vi phạm.

– Được rồi. Nếu ông lập phiếu vi phạm thì tôi cũng xin khiếu nại về việc bị xâm phạm tình dục.

Người tuần cảnh ngạc nhiên hỏi lại:
– Nhưng tôi đâu có đụng vào người của cô …..

Cô ta giải thích:
– Đúng vậy !! Nhưng ông có thể xâm phạm bất cứ lúc nào ….. vì ông có đầy đủ các dụng cụ thích ứng, mà dụng cụ của ông sẽ làm tôi Ngất Ngây, không cưỡng chế được !!!!

(hết lời dẫn)

This entry was posted in 8- Đời Sống, CHUYỆN VUI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s