SỰ THẬT …

Luan Phan's photo.

Trung thực với người khác bắt đầu từ việc trung thực với chính bản thân bạn đầu tiên. Oprah giải thích bằng cách đón nhận sự thật cho mình sẽ khiến bạn được tự do như thế nào!

“Bạn sẽ biết được sự thật, và sự thật sẽ khiến bạn tự do” luôn là một trong những câu kinh thánh yêu thích của tôi – điều mà tôi đã nhớ rất lâu trước khi tôi hiểu được nó có nghĩa gì. Kể từ đó tới nay tôi đã nghiệm ra rằng bạn không thể nhận biết sự thật cho đến khi bạn sẵn sàng để hiểu rõ bản thân mình – và ngược lại. Thấu hiểu bản thân là một chặng đường theo suốt dọc cuộc đời bạn, với những bài học lớn nhất xảy ra thường từ những lỗi lầm lớn nhất của bạn.

Những lỗi lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi đều nảy sinh từ việc đem trao quyền lực của bản thân cho một ai đó khác – tin rằng tình yêu của người khác mang đến cho tôi là quan trọng hơn cả tình yêu mà tôi mang tới cho chính mình. Tôi đã không nghĩ là tôi đặc biệt, và đó chính là một sai lầm. Sự thiếu tôn trọng đối với bản thân, rồi cái ý nghĩ rằng tôi cần có một người đàn ông để khiến cho cuộc sống của tôi tốt đẹp…cũng là một sai lầm khác nữa.

Rồi một ngày kia tôi chợt hiểu ra. Tôi nhận ra sự thật rằng tôi hạnh phúc chỉ bởi tôi là như vậy. Tôi trọn vẹn với ngay cả riêng mình.

Sự thật cảm giác một cách đúng đắn, dễ chịu và đầy tình yêu. Tình yêu chẳng làm đau chút nào. Sự thật cho phép bạn sống chân thật mỗi ngày. Mọi điều bạn làm và nói đều cho thế giới này thấy bạn thực sự là ai – hãy để nó là sự thật.
(source from Oprah’s speech)

Phan Nguyên Luân… thực hiện

Luan Phan's photo.
Luan Phan's photo.
Luan Phan's photo.
This entry was posted in 6- Văn Học, Ý Niệm Đời Sống. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s