KHOAI LANG TRỒNG GIÀN LEO…

Thay vì trồng đất như bình thường, tại khu vườn này, tất cả khoai lang đều mọc từ giàn treo.
Chúng ta thường biết rằng: khoai lang trồng dưới đất. Thế nhưng, tại khu vườn này, tất cả khoai lang đều ‘lủng lẳng’ trong không khí. Trên thực tế, tại vùng đất huyền diệu này, dù trồng treo trong không khí, nhưng khoai lang dài ngọt không kém gì phương pháp bình thường.
unnamed (1)unnamed (2)unnamed (3)unnamed (4)unnamed (5)unnamed (6)unnamed
BẢO HUYỀN… sưu tầm !
This entry was posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - HÌnh/Videos Lạ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s