NGÀY XƯA VÀ HÔM NAY

usd-and-vnd

 

Thưa Thầy, “Trước năm 1990 con rất nghèo khó, chỉ chia sẻ cho cộng đồng được cân gạo, bát muối. Vậy mà được nêu gương tốt điển hình, loa xã phát rầm rộ suốt đêm ngày. Hôm nay con tài trợ cho xã hàng trăm triệu đồng để làm nhà trẻ, xây cầu, làm đường mà không nêu gương người tốt nghĩa hiệp, loa đài củng thưa hơn”…

Thầy đáp: ” Ngày xưa cân gạo hạt muối rất quý vì đó là sự sống của con, Con muốn chia sẻ thì con phải nhịn ăn, nhịn sắm. Nên hạt gạo đó lớn vô cùng, ngày nay con là lãnh đạo trong cơ quan nhà nước, của cải đầy nhà nhưng là của dân, của người con tịch thu, cưỡng chiếm làm của riêng… của không phải mồ hôi, nước mắt con làm ra. Lấy của người làm phúc cho mình thì có gì là quan trọng ?! “.

Phan Nguyên Luân

This entry was posted in 6- Văn Học, Ý Niệm Đời Sống. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s