18 ỨNG CỬ VIÊN GỐC VIỆT RA TRANH CỬ TRONG MÙA BẦU CỬ 2016 !

 

hqdefault - Copy

(Hình: Giám đốc thủy cục quân Cam, luật sư Dina Nguyễn)

 

Trong mùa bầu cử lần này vào ngày 8/11/2016, tổng cộng tại Orange County (Quận Cam) có tất cả 18 ứng cử viên gốc Việt. Cũng như những năm trước đó, đồng hương Việt đã ghi danh tranh cử khá đông, có năm lên đến 22 người, và tính toàn quốc lên đến trên 30 người. Đây có thể nói lên sự trưởng thành của cộng đồng Việt tại Hoa Kỳ, những giới trẻ đã hăng hái tham gia vào dòng chính, điển hình nhất cách đây 6 năm đã có một Dân Cử Liên Bang gốc Việt (Nguyễn Quang Ánh), và cấp tiểu bang thì rất nhiều như Janet Nguyễn (Cali Senator), và Trần Thái Văn (State assembly)..v..v. Những khuôn mặt dân cử quen thuộc (tái ứng cử) và những bạn trẻ gốc Việt đã dấng thân tranh cử những chức vụ quan trọng tại địa phương. Dù thế nào cũng không thể phủ nhận, ít nhiều gì những ndân cử gốc Việt đã tranh đấu đem lại quyền lợi cho cộng đồng trong sinh hoạt hữu ích dân sinh.

Sau đây là những tên tuổi gốc Việt ra tranh cử những chiếc ghế địa phương, và liên bang:

Luật Sư Dina Nguyễn, ủy viên Hội Ðồng Thủy Cục Orange County, ứng cử thêm chức ủy viên Hội Ðồng Giáo Dục Garden Grove.

Kim Bernice Nguyễn ứng cử nghị viên Garden Grove.

Amalia Lâm ứng cử chức ủy viên Hội Ðồng Giáo Dục Học Khu Ocean View, Huntington Beach.

Garden Grove được chia làm sáu địa hạt, cử tri mỗi địa hạt bầu cho nghị viên đại diện địa hạt của mình. Còn chức thị trưởng là do cử tri toàn thành phố bầu.

CHỨC VỤ DÂN CỬ LIÊN BANG

Dân biểu Hoa Kỳ, Ðịa Hạt 46, của California, bao gồm một phần hoặc toàn bộ các thành phố Santa Ana, Anaheim, Garden Grove, và Orange, ông Bảo Nguyễn, đương kim thị trưởng Garden Grove, tranh với ông Lou Correa, cựu thượng nghị sĩ tiểu bang California.

Lou Correa được sự ủng hộ của rất nhiều dân cử liên bang và địa phương, trong đó có cả lãnh đạo của đảng Dân Chủ tại Hạ Viện Hoa Kỳ. Ðặc biệt, ông được sự ủng hộ của bà Loretta Sanchez, người đang đại diện Ðịa Hạt 46 và sẽ ứng cử chức thượng nghị sĩ liên bang của California.

Ông Bảo Nguyễn cũng được một số vị dân cử liên bang và địa phương ủng hộ, nhưng đa số thuộc các địa hạt bên ngoài Orange County. Tại Orange County, ông Bảo có được sự ủng hộ của hai nghị viên Santa Ana, Roman Reyna và Salvador Tinajero, cùng với Tiến Sĩ George West, chủ tịch Hội Ðồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove, và nghiệp đoàn cứu hỏa Garden Grove, IAFF Local 2005.

maxresdefault - Copy

(hình: Thị trưởng thành phố Westminster, Tạ Đức Trí)

Hội Ðồng Giám Sát Orange County

Trong cuộc bầu cử sơ bộ chức giám sát viên Orange County, Ðịa Hạt 1, năm nay, bà Michele Martinez, nghị viên Santa Ana (được nhiều phiếu nhất), và Giám Sát Viên Andrew Ðỗ (hàng nhì). Bầu sơ bộ mà Michelle Martinez cách xa ông Andrew Đỗ đương kim giám sát viên gần 4000 phiếu. Đây là một sự kiện khác thường, vì cử tri Latino ít khi đi bầu, và nhất là bầu cử sơ bộ. Với đà “tiến quân” này, nhiều phần trăm bà Michelle Martinez thắng cử!

Nếu bà Martinez thắng, bà sẽ là phụ nữ gốc Hispanic đầu tiên đại diện cho Ðịa Hạt 1.

Thành Phố Garden Grove

Lần này, trong số người ra ứng cử nghị viên thành phố chỉ có hai người Việt Nam.

Tại Ðịa Hạt 3, có hai người ra ứng cử, trong đó có một người Việt Nam, đó là cô Diedre Thu Hà Nguyễn, một khoa học gia làm việc cho Quest Diagnostics.

Ðịa Hạt 6 cũng có hai ứng cử viên, trong đó có cô Kim Bernice Nguyễn, nhân viên CalOptima, có mẹ là người gốc Hispanic.

thành phố Westminster

Cuộc tranh cử chức thị trưởng ở thành phố này gây chú ý nhiều nhất, giữa một thị trưởng đương nhiệm gốc Việt, ông Trí Tạ, và một nghị viên, từng là thị trưởng, bà Margie Rice.

Cùng tranh với hai vị dân cử này là năm ứng cử viên, trong đó có bốn người gốc Việt: Dược Sĩ Kimberly Hồ, cô Samantha Bảo Anh Nguyễn, cô Linh Lê, và ông Tommy Lương.

——————————————————————————————

Zing_My__Thi_truong_goc_Viet_1 - Copy

(hình: thị trưởng thành phố Garden Grove – Bảo Nguyễn)

HỌC KHU THÀNH PHỐ

Tại Ðặc Khu Vệ Sinh Midway City, hai ủy viên đương nhiệm tái tranh cử, đối đầu với ba ứng cử viên, trong đó có hai người Việt Nam, cô Samantha Bảo Anh Nguyễnkỹ sư Nguyễn Mạnh Chí.

Hai người Việt Nam khác ra tranh học khu thành phố . Ðó là bà Frances Nguyễn Thế Thủy, cựu chủ tịch Phòng Thương Mại Westminster, và Luật Sư Karl D. Trương.

Tại Học Khu Coast Community College District, Ðịa Hạt 1, anh Vọng Xavier Nguyễn ra ứng cử với ông Jerry Patterson, ủy viên đương nhiệm của học khu này. Tại Ðịa Hạt 4 của học khu này, Bác Sĩ Jonathan Bảo Huỳnh ứng cử tranh chức với người đương nhiệm, bà Mary Hornbuckle. Vị bác sĩ gốc Việt này từng ứng cử nghị viên Fountain Valley năm 2014.

Học Khu Trung Học Huntington Beach có hai ủy viên tái ứng cử, và họ phải đối đầu với ba người nữa, trong đó có kỹ sư Trung Tạ, chủ tịch Hội Dân Chủ Việt-Mỹ Orange County.

Học Khu Ocean View có hai ghế trống, nhưng chỉ có một ủy viên đương nhiệm tái tranh cử. Ngoài ra, còn có bốn ứng cử viên khác, trong đó có cô Amalia Lâm, hiện là nhân viên sở xã hội, và có mẹ là người gốc Hispanic.

CHRIS PHAN… thực hiện

 

 

This entry was posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Cộng Đồng, Tin Tức - Hoa Kỳ, Tin Tức - Địa Phương. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s