SỐNG TỐT GIÂY PHÚT HIỆN TẠI…

images

Sống dâng mình cho Chúa trong giây phút hiện tại 

Bạn thầm kín ước mong cầu nguyện liên lỉ. Bạn cảm thấy sống trước mắt Chúa là nguồn mạch mọi hoan lạc, bình an và hạnh phúc đích thực. Nếu bạn thu gom tất cả những giây phút lãng phí trong ngày, bạn có đủ thì giờ cầu nguyện. Thỉnh thoảng hãy dừng lại năm phút, để an nghỉ và trầm mặc. Không cần nói gì, làm gì mà chỉ chú trọng đến Thiên Chúa hằng sống đang có đó. Đừng để một giờ trôi qua mà không trầm mình vào cung lòng bạn, hiện diện với Đấng Tối Cao. Bạn có biết bao nhiêu dịp để kêu lên Chúa, xin Ngài giúp đỡ hay tỏ lòng tri ân, dầu chỉ là thời gian hít thở một hơi.

Bạn sẽ là một con người cầu nguyện liên lỉ nếu biết đón nhận giây phút hiện tại như một quà tặng của Chúa. Cuộc sống của bạn sẽ trở thành cầu nguyện khi bạn biết hiến dâng cuộc sống cho Cha cùng với hy lễ của Đức Giê-su. Cuộc sống của bạn trở thành một hiến lễ dâng lên Ba Ngôi quang vinh khi bạn để Chúa làm gì tùy ý. Thường thì bạn muốn dâng của lễ dọn sẵn theo ý bạn, trong khi Chúa muốn bạn dành cho Ngài điều bạn quý như con ngươi mắt bạn. Hãy để Chúa chọn gì tùy ý Ngài để làm của hiến tế bạn dâng lên Ngài.

Đây chính là lúc sống giây phút hiện tại, bản lề giữa đời vĩnh cửa và đời phàm trần. Bạn muốn hiến mình cho Chúa: hãy để Ngài chọn hình thức và nội dung của lễ. Ngài sẽ thực hiện ý định yêu thương của Ngài trong lịch sử đời bạn. Mỗi giây phút đời bạn là một giai đoạn lịch sử thánh, vận chuyển ý định của Thiên Chúa: Bạn hiến dâng cho Cha giây phút này đây.

07_di trong anh sangGiây phút hiện tại là thời điểm duy nhất để bạn nắm bắt được ý Chúa và kết hợp với Ngài (4-5)

Đừng tính trước các biến cố phải xảy ra như thế nào, chúng thường đến cách bất ngờ và làm bạn ngỡ ngàng. Nếu bạn đưa lưng chịu trận, đời bạn như bị số phận định trước, nếu bạn đón nhận như một ý Chúa, đời bạn diễn ra như một lịch sử thánh. Như Chúa Giê-su đã biến cái chết của Ngài, một sự việc dường như bị áp đặt từ bên ngoài, thành một hành động yêu mến Cha, bạn cũng được mời biến mọi sự việc xảy đến cho bạn thành một lễ vật thiêng liêng. Có như vậy bạn mới luôn luôn sống với Chúa.

Giây phút hiện tại là thời điểm duy nhất để bạn nắm được ý Chúa và kết hợp với Ngài. Quá khứ không còn trong tầm tay bạn nữa, hãy ký thác nó cho Chúa nhân từ, chưa biết tương lai sẽ ra sao, hãy gửi gắm nó cho Chúa Quan Phòng, chỉ còn giây phút hiện tại, cánh cửa mở vào vĩnh cửu. Bạn gặp gỡ Chúa trong giây phút hiện tại, giây phút này rồi đến giây phút sau: giây phút hiện tại là “bí tích” của sự hiện diện của Thiên Chúa làm việc liên lỉ. Trong giây phút hiện tại, tất cả kinh nghiệm sống của bạn và trọn tình yêu của Chúa như cô đọng lại. Chúa không lưu lại trong quá khứ, Ngài chưa phóng sang tương lai, Ngài ở đây với bạn trong phút này đây.

1401312_377738395693701_1015110991_oMuốn cầu nguyện liên lỉ thì hãy sống cho no đầy giây phút hiện tại (6)

Nếu bạn muốn cầu nguyện liên lỉ, nếu bạn muốn thường xuyên kết hợp với Chúa trong mọi sự, hãy sống cho no đầy giây phút hiện tại, bạn sẽ khám phá Thiên Chúa hằng sống ẩn mình trong thực tại cuộc sống tầm thường hằng ngày. Đây là điểm Ngài hẹn bạn, tìm Ngài ở chỗ khác, bạn sẽ không gặp Ngài đâu. Ngài cho bạn để yêu mến và cho bạn tất cả.

  • Ai sống giây phút hiện tại là sống với Thiên Chúa…
  • Ai nắm giây phút hiện tại là nắm được tất cả…
  • Giây phút hiện tại đủ lắm rồi…
  • Đừng lo lắng gì hết …   (Thánh Tê-rê-xa A-vi-la)

(source from LinhThao)

Advertisements
This entry was posted in 6- Văn Học, Tôn Giáo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s