“ANH YÊU EM”… CÂU TRẮC NGHIỆM CỦA BĂNG ĐẢNG 9B TUY HÒA, PHÚ YÊN !!

Một nhóm MẦY RÂU của băng đảng 9B Bồ Đề Tuy Hòa, Phú Yên khi đang uống rượu, tán ngẫu, rồi cùng nhắn một tin nhắn với cùng một nội dung cho Người vợ “yêu vấu” của mình. Với mỗi độ tuổi khác nhau, các trượng phu này lại nhận được những câu trả lời khác nhau. Chúng ta hãy cùng xem các Bà Chằng Lửa sẽ nói gì nhé ?

Các đấng trượng phu của 9B trong lúc đang nhâm nhi, Hưng rèo nảy ra một ý tưởng: Mỗi người sẽ nhắn tin có nội dung “Anh yêu Em”, và gửi cho Vợ của mình. Kết quả là các Bà Vợ đã trả lời hoàn toàn khác nhau :

Bà vợ 20 tuổi trả lời: “Em cũng yêu anh !”

Bà vợ 30 tuổi trả lời: “Uống nhiều rồi phải hông?”

Bà vợ 40 tuổi trả lời: “Anh hâm à?  Có tửng hông ?”

Bà vợ 50 tuổi trả lời: “Nhắn nhầm rồi phải hông? Cứ liệu hồn, về đây rồi tôi xử lý ông cho mà tởn !”

Bà vợ 60 tuổi trả lời: “Ông về hưu nhàn rỗi rồi phát khùng à, đi leo núi, hay chơi môn thể thao nào đi !”

Bà vợ 70 không trả lời mà nói với con: “Bố con chắc sắp không qua được mấy ngày, mau chuẩn bị hậu sự đi thôi !”.

Bà vợ 80 tuổi lẩm bẩm: “Ông này hôm nay chắc lại quên không uống thuốc rồi !”.

Cùng một câu nói nhưng thời gian qua đi sẽ nhận được những câu trả lời khác nhau. Có thể chúng ta không thay đổi, nhưng…

IMG_2688 IMG_2701 IMG_2795 11422180_1634274503476696_547379213_o 11426146_1634274113476735_550087886_o IMG_2528 IMG_2781 IMG_2823 IMG_9049 IMG_9112 IMG_9187 IMG_2301 1382902_223292117837098_995594669_n 1625474_869564976409885_8895271668339802279_n photo 3 IMG_2186 IMG_2201 IMG_2246 IMG_2255 IMG_2257 IMG_2283 IMG_2288 IMG_2461 IMG_2462 IMG_2463 IMG_2466 IMG_2478 IMG_2501 IMG_2551 IMG_2626 IMG_2668 IMG_2670 IMG_2679 IMG_2723 IMG_2780 IMG_2794 IMG_2808 IMG_2818 IMG_2860  IMG_2888 IMG_2893 IMG_2899 IMG_2902 IMG_2905 IMG_2908 IMG_2917 IMG_2921 IMG_2929 IMG_2930 IMG_2935 IMG_2956 IMG_2962 IMG_2975 IMG_3019 IMG_3037 IMG_3076IMG_9022 IMG_9027 IMG_9034 IMG_9051 IMG_9065 IMG_9070 IMG_9106 IMG_9112 IMG_9200 IMG_9212 IMG_9214 IMG_9215 IMG_9256 IMG_9258 IMG_9260 IMG_9261 IMG_9262 IMG_9264 IMG_9269 IMG_9285 IMG_9288 IMG_9291 IMG_9292 IMG_9299 IMG_9301 IMG_9305  IMG_9319 IMG_9323 IMG_9334 IMG_9343

 

This entry was posted in 0 - Uncategorized, 4- Bạn 9B/Bồ Đề, Bạn 9B/Bồ Đề - Cặp Đôi, Bạn 9B/Bồ Đề - HÌnh Ảnh. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s