NGUYÊN NHÂN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM …. BĂNG HOẠI!!! (part 2)

Chris Phan's photo.

(Part 2)

Những tội phạm thì có nhà tù “quản giáo” gọi là học tập cải tạo. Nhưng khi muốn cải tạo một con người, nó phải đi kèm với nhận thức về thực tế, thực trạng trong xã hội hiện nay. Không thể khuyên người khác sống đạo đức khi chính mình (đảng viên) và xã hội không lành mạnh, không đạo đức. Nói và làm, học tập không đi đội với thực tế thì chỉ là nói suông để ru ngủ, lừa gạt, làm cho người ta không còn tin tưởng vào chế độ để thay đổi nhận thức. Bắt, “cải tạo tốt” rồi lại thả ra, không có cuộc sống ổn định mà lại còn nhìn thấy những cái hào nhoáng choáng ngợp trong cuộc sống xung quanh, không kềm lòng nổi thì làm sao khỏi phạm tội tiếp; rồi lại vào tù thì chẳng khác nào như bắt cóc bỏ dĩa. Trấn áp chưa phải là biện pháp hữu hiệu để ngăn ngừa tội phạm.

Chris Phan's photo.

Chính quyền không thể thay đổi nhận thức con người bằng cách là bắt người ta nhìn xã hội viễn vong theo quan điểm của riêng mình, phấn đấu theo ý đảng! Chúng ta thấy hàng trăm ngàn quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa toàn là những người trí thức, cộng sản cải tạo được gì từ họ, hay chỉ tạo ra và chuốc lấy sự căm thù, khinh bỉ thêm về chế độ cộng sản mà thôi.

Hàng vài trăm tù nhân bất đồng chính kiến hiện nay, nhiều người bị bắt nhốt nhiều năm liền, khi thả ra, chính quyền có trói buộc tư tưởng, có khuất phục họ được không? Còn những trường hợp công an đánh lén, đánh hội đồng ngoài đường để dằn mặt theo kiểu xã hội đen; tạt cứt đái thối tha vào nhà những người bất đồng chính kiến để dằn mặt, những việc làm đó chỉ để trên cả thế giới người Việt có lương tâm, người ta nhìn vào khinh bỉ, họ cho là một tập đoàn lãnh đạo quốc gia ti tiện, nhỏ nhen, tồi bại. Ai chỉ đạo trong những hành động ti tiện, nhỏ nhen, tồi bại đó? Đảng! Ai lãnh đạo đảng? Ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Lú lẫn, khù khờ, nhu nhược cỡ ông này thì làm sao chỉnh đốn đảng của ông để lành mạnh hoá hàng ngũ.

Chris Phan's photo.

Những ông bà có chức, có quyền, có trách nhiệm với đảng của họ thì phải biết nhục cho những đảng viên dưới quyền, hành xứ với dân mất nhân tính; đàng này chuyện trấn áp ti tiện xảy ra liên tục từ năm này tới năm khác không giảm, “Đảng cộng sản hãy đi chết đi” như lời của bé Phương Uyên chửi rủa là chính xác. Điều cần thiết hiện nay là phải có dân chủ thì xã hội mới có công bằng rồi mới đi đến văn minh. Nếu có dân trí, có công bằng, có dân chủ thì không có cảnh giết người hàng loạt rất man rợ như những con người còn sống trong thời kỳ hoang dã.

Chris Phan's photo.

Dân chủ bắt nguồn từ tự do ngôn luận để răn đe, giáo dục tất cả mọi thành phần trong xã hội, không chừa một ai; tạo ra cho mọi người nhận thức đúng, sai thì mới có hành động hợp lý mà sửa mình. “Đánh nhau” bằng ngôn từ, bằng văn chương ẩn ý, bóng bẩy; chứ không bằng cứt đái, dùi cui, nhà tù, lấy côn đồ ra để dằn mặt, và cũng không có cái cảnh nói chuyện phải quấy với nhau bằng tay chân hay bằng dao búa. Luật pháp phải nghiêm minh với bất cứ những ai, những hạng người dùng bạo lực.
Không ai đi đòi dân chủ bằng bạo lực. Chỉ có cộng sản mới phát động, lôi cuốn, kích động chém giết lẫn nhau để đòi dân chủ, nhân quyền theo kiểu của cộng sản.

Chris Phan's photo.

Có người còn bảo do dân trí thấp nên chưa thể có dân chủ. Đây là một câu nói đầy ngang ngược, ngụy biện để hưởng lợi lộc một cách ngu xuẩn. Không có dân chủ thì làm sao có dân trí?! Định hướng tư tưởng, định hướng sự suy nghĩ thì làm sao có dân chủ để trở thành dân trí cao! Hay nói trắng ra: hễ độc tài quản lý tư tưởng thì không bao giờ có dân trí. Không có dân trí thì giữa con người đối xử với con người man rợ như sống trong thời kỳ hoang dã là chuyện đương nhiên.
(source from nguyendu’s blog)

Phan Nguyên Luân… thực hiện

This entry was posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Góc Chính Trị. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s