QUẦN ĐÙI !!

No automatic alt text available.

Mẹ la thằng con trai:
“Mày coi, mẹ mua cho mày và ba mày mỗi người 1 cái quần đùi (xà loõng), của ba mày còn nguyên, còn mày rách rồi là sao hả”?

Con trai châu mầy trả lời: – “Mẹ thông cảm, con mặc sáng trưa chiều tối, 100%… Còn ba, bao đâu có mặc nhiều bằng con. Ban đêm con thấy ba vất quần đùi xuống giường. Ba mặc ít vậy làm sao mau rách bằng con?”…

Mẹ mắng yêu: – “ờ há! mẹ quên …” !!!

(hết lời dẫn)

This entry was posted in 8- Đời Sống, CHUYỆN VUI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s